03:40

20180328_102417_x264

人氣 : 3

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

06:32

20180328_101546_x264

人氣 : 1

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

03:18

20180328_100011_x264

人氣 : 5

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

05:38

20180328_095231_x264

人氣 : 1

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

01:02

20180328_094406_x264

人氣 : 2

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

03:46

20180328_093837_x264

人氣 : 4

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

04:25

一無所有

人氣 : 5

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

03:56

都算我的

人氣 : 6

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-17

04:10

我的驕傲|林志穎

人氣 : 646

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-16

03:37

e0816尚愛的節奏~lar36[合影]半P

人氣 : 72

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-15

04:12

無緣的牽掛

人氣 : 11

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-14

04:00

一張批

人氣 : 5

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-14

03:31

大阪ふたりづれ[我倆結伴於大阪]1983[日語~大月みやこ+

人氣 : 6

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-14

05:27

雨花石

人氣 : 2373

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-14

04:53

51169浪子的鄉愁~lar36[自影]半P

人氣 : 61

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-13

02:48

卷珠簾 - more

人氣 : 258

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-12

04:46

又見小橋頭 [ 夢裡的雨 & 天龍 ]

人氣 : 11

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-11

04:56

91401說好了不再為你流淚~lar36[自影]半P

人氣 : 85

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-11

04:39

牢|李玖哲

人氣 : 1689

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-11

03:49

20933思戀~lar36[自影]點

人氣 : 75

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-08

04:37

情難了 - 白鷺鷥的願望 片頭曲

人氣 : 6089

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-06

04:18

40618有緣作伙~lar36[自影]半P

人氣 : 87

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-06

04:08

21608遇見~lar36[自影]半P

人氣 : 94

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-04

04:10

不愛我就拉倒|周杰倫Jay Chou

人氣 : 1944

分類 : 錄唱歌曲

上傳 : 2018-06-01